Oliver Delgado O'Brien

Halloj! Jag heter Oliver Delgado O’Brien och jag är ledare för aktiviteten Afterschool som KSIF anordnar varje fredag efter skolan, det är en aktivitet som är till för åk 6-9 elever som känner att de vill hänga med klasskamrater och bara ha en allmän trevlig stund efter skolan. Jag skulle vilja se mig själv som en glädje spridande och hjälpsam ledare då jag även försöker lyssna och ta åt mig alla åsikter som sägs för att jag ska kunna anpassa mig så att alla har det bra, jag blir glad och peppad att göra saker och att komma med idéer när jag ser att andra känner glädje runt mig. Bland de yngre eleverna som går på de andra aktiviteterna så ses jag som rolig och en allmänt bra ledare då de kommer fram till mig och hälsar, pratar och vill leka med mig och då ställer jag gärna upp, men om det skulle ske bråk, skador eller annat liknande så kan jag anpassa mig till sådana situationer så att jag verkligen kan visa mig som en bra ledare och ordentlig även om jag kan va en energi fylld och glad ledare för det mesta. Hajdå!