Matilda Romner

Hej jag heter Matilda Romner och jag går i årskurs 9. På min fritid är jag med vänner och är ledare för Stim&Stoj. Jag gick med i KSIF när jag gick i 6an. Jag började som ledare i KSIF eftersom när jag själv va liten så va jag med på aktiviteterna och ville då bli ledare. Det roligaste med KSIF är att få komma ner på aktiviteterna och få träffa alla barnen och bygga gemenskapen. Man märker att man får en bra relation med barnen när dem även springer fram och kramar en på rasterna på skoltid. Min roll som ledare har stärkt mitt självförtroende och man lär sig ta ansvar.